Asansör Terimleri

Ani frenlemeli güvenlik tertibatı
Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi ani olan paraşüt sistemi

Araç asansörü
Kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak boyutlarda yapılmış asansör.

Asansör
Boyutları ve yapımı itibarıyla insanları da içine alacak bir kabini olan, tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen kılavuz raylar arasında belli duraklara insan ve yük taşıyan bir araçtır.

Asansör boşluğu
Kabin ve eğer varsa karşı ağırlığın içinde hareket ettiği boşluktur. Bu boşluk; kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

Asansör Kuyusu
Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk. Bu boşluk genellikle kuyu dibi, kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.

Beyan Hızı
Asansörün tasarımlandığı, mt/sn olarak ifade edilen kabin hız değeri.

Beyan yükü
Asansörün tasarımlandığı taşıma yükü değeri

Dengeleme Ağırlığı
Kabin ağırlığının tümünü yada bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle

Elektrik güvenlik zinciri
Seri olarak bağlı olan elektirk güvenlik cihazlarının tümü

En küçük halat kopma yükü
Halat anma çapının karesi ile, halat tellerinin anma dayanımı ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşittir.

Etek
Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.

Güvenlik Tertibatı
Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan , mekanik bir tertibat.

Hız regülatörü
Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibarını çalıştıran bir düzen

İskelet
Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını taşıyan, askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve. Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.

Kabin
Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçası

Kabin bükülgen kablosu
Kabin ile kumanda tablosu arasındaki bağlantıyı sağlayan bükülgen kablo

Karşı ağırlık
Sürtünme ile tahriki sağlayan bir kütle

Kaymalı Güvenlik Tertibatı
Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği, kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı.

Kılavuz Raylar
Kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları

Kilit Açılma Bölgesi
Durak kapısı kilidinin açılmasına izin verilebilmesi için, kabin tabanının durak seviyesinin altında ve üstünde bulunması gereken bölge

Kullanıcı
Asansörden yararlanan kimse

Kullanılabilir Kabin alanı
Döşemeden 1 mt. yükseklikte ölçülen, asansörün çalışması sırasında yolcu ve yüklerin yararlanabileceği alan.

Kuyu alt boşluğu
Kabinin gittiği en alt durak seviyesinin altındaki asansör kuyusu kısmı

Kuyu üst boşluğu
Kabinin gittiği üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı

Lamine Cam
2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin palstik bir madde ile birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı

Makara dairesi
Tahrik makinasının bulunmadığı, ancak makaraların bulunduğu, hız regülatörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda.

Makina dairesi
Makina veya makinaların bulunduğu oda

Otomatik seviyeleme
Asansör durduktan sonra, yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.

Regülatör Halatı
Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin, karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına bağlanan yardımcı halat.

Asansör Kabin ve Karşı Ağırlık Montajı

  • Kabin taşıyıcı iskeleti ve karşı ağırlık iskeleti raylar arasına terazisinde montajı yapılmalıdır.
  • Sistemin işleyişine ve teknik prosedüre uygun adette ağırlık parçası taşıyıcı iskelete dizilmelidir.
  • Halatlar teknik dokümanlarda belirtilen boyutlarda kesilmelidir.
  • Kabin tabanının terazide olması kontrol edilmeli ve kapıya uygun uzaklıkta iskelet üzerine montajı yapılmalıdır.
  • Kabin yan duvarları, kabin tavanı, kabin üstü ekipmanları teknik dökümanlara göre monte edilmelidir.