Araç Asansörü


Her geçen gün büyüyen ve kalabalıklaşan şehirlerde nüfusla beraber artan araç sayısı, otopark ihtiyacını artırmıştır. Ancak artan araç sayısına karşın mevcut binalarda yeterli otopark alanı olmayışından dolayı, binaların üst ya da bodrum katlarının otopark olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Taşıma kapasitesi 3.000 Kg ila 10.000 Kg arasında değişen araç asansörleri, binaların üst ve bodrum katlarını otopark olarak kullanmaya olanak sağlamakta; yol, rampa gibi alan kayıplarını binaya geri kazandırmaktadır. Asansör kabini içine araç ile girildiğinde sürücünün aracından inmeden istediği kata gitmesini sağlayan buton sistemi sayesinde kullanıcıya büyük kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Günümüz de artış gösteren araç sayısı otopark ihtiyacını ortaya çıkartmıştır. Binalarda otopark için yeterli alan ayrılmadığı için binaların alt bodrum katları veya üstü otopark kullanımı için kullanılmaya başlanmıştır. 1000 Kg – 5000 Kg veya daha üstü kapasiteli olabilen araç asansörleri binaların üstünü ve bodrum katlarının otopark olarak kullanım olanağı sağlamaktadır. Yarı açık platform şeklinde ise makineler sınıfına girdiği için uygulayıcıların imalat esnasında Makine Emniyet Yönetmenliği dikkate almaları gerekmektedir. Araç asansörleri Hidrolik veya elektrikli palangalı olarak yapılmaktadır. Araç asansörlerinde en uygun ve sorunsuz çözüm Hidrolik olarak yapılmasıdır.

Araç Asansörü Hidrolik Depo:

-Hidrolik yağı depolamak için yeterli et kalınlığında, standartlara uygun malzemeden imal edilecektir.
-Taban eğimli olacak ve işletme platformu ile arasında 400 mm’lik bir açıklık olacaktır.
-Güç ünitesinin montajından önce yağ tankı sızıntılar için kabarcık oluşturan bir Solvent ile kuru penetrasyon veya basınçlı hava metotlarından birisi ile test edilecektir.
-Emme ve dönüş hatları arasındaki mesafe mümkün olduğu kadar büyük olacak ve boruların uçları 45º açı ile kesilmiş olacak ve dipten minimum 50 mm yukarda sonlandırılacak şekilde optimum akım için tasarlanacaklardır.
-Tank, boya öncesi kumlama yapılarak çift kat epoksi boya ile boyanmış ve tamamen kapalı olacak ve nemi almak için bir hava deliğine, emme ve dönüş hatlarını birbirinden ayıran bir engelleme plakasına sahip olacaktır.
-Drenaj vanası, temizleme açıklığı, yağ seviye göstergesi, şamandıra anahtarı ve kapağa monte edilmiş olan tüm hidrolik ekipmanlar ulaşılabilir ve bakım-onarımı yapılabilecek şekilde tanka monte edileceklerdir.
-Hidrolik güç ünitesinin tüm elemanları, filtreler başta olmak üzere, boruları veya diğer ekipmanları sökmeden kolay değiştirilebilmelerine izin verecek şekilde monte edileceklerdir.